NOSLEEP

Vi er et kreativt marketingbyrå
Dette er vårt løfte, og vår reise

Reaching the
unreachables

Skal du bevege mennesker og dermed merkevarer, må du skape øyeblikk som betyr noe. Som gjør at vi stopper opp, føler, revurderer og velger. NOSLEEPTILLBROOKLYN er en gjeng mennesker som jobber for at kundene skal lykkes i sine avgjørende øyeblikk med de avgjørende opplevelsene.

Vi opererer på samme måte som IT-, rådgivnings- og management consulting selskaper. Vi har streng konfidensialitet som et av våre viktigste prinsipper. Men ikke eksklusivitet. Oppdatert kunnskap innenfor de fleste bransjer og segmenter er med på å løfte verdien på vår rådgivning, og gjør vår evne til raskt å sette oss inn i unike årsakssammenhenger bedre.

From good
to great

Segmentering er gjenstand for både makt og avmakt, for klokskap og dårskap og ikke minst for altfor brede og altfor spissede målgruppedefinisjoner.

Men unike karakteristika finnes, og fenomener oppstår som igjen blir fulgt og er attraktive for andre grupper.

Gjennom å ha skapt, bygget opp og drevet et av Nordens mest vellykkede opplevelseprodukter for unge på 25,9 år, Palmesus, har vi tilegnet oss mye innsikt i hva dette alderssegmentet vil ha, hvordan de agerer (adferd) og hva de mener (holdning). Dette har vi lært ikke bare gjennom å spørre dem, slik de fleste andre innsiktstilbydere gjør, men gjennom å kontinuerlig tilby produkter og å tilpasse og forbedre, gjerne i nær dialog med kundene.

Dette har gjort oss i stand til å utvikle bedre og mer effektive løsninger for en målgruppe de fleste sliter med å nå frem til. Reaching the unreachables is not only possible. It’s what we do every day.

Hvordan bruke NOSLEEPTILLBROOKLYN

Seks enkle prinsipper som gjør samarbeidet bedre og mer verdifult.

1, Vær raus - det smitter
Et partnerskap er å lykkes sammen. Suksess er å gi slipp på noe og la andre lykkes. Særlig når det er snakk om komplementær spisskompetanse. Gir du, får du tilbake.

2, Ta med de som bestemmer
Gode beslutningstakere tar beslutninger på hele grunnlaget, ikke bare bitene de liker å være med på. Å komme inn fra venstre i det siste møtet å bestemme, undergraver og setter gode funn og resonnementer i fare. De fleste som skyter fra hofta bommer stort sett alltid.

3, Hold hverandre i loopen
Det er gjerne små daglige vekslinger som gjør at man kan falle av. Sørg for at hele teamet er med og informert, hold i alle fall prosjektleder og prosjekteier alltid i loopen. Det er bedre med én mail/melding/møte/telefon for mye.

4, Hold deg til brief - og budsjett
En tight brief er som strategi ellers; plan trumfer innfall. Må kursen skiftes, ja da stopper vi opp og redefinerer brief og kanskje også budsjett. Det kalles vel disiplin og det blir alle bedre av.

5. Gi rom for det uvante
Kreativitet, i motsetning til påfunn, er noe som er kommersielt verdifullt fordi det på en definert måte virker bedre enn eksisterende løsninger. Men da må man også gi rom for det nye og uvante. Det som kanskje skaper verdi først et stykke nedi veien.

6, Nei til pitch - ja til workshop
En pitch med mange byråer litt tilfeldig valgt, er stort sett bortkastet tid. For alle parter. Er man genuint ute etter en ny partner, inviter til en skikkelig date og snakk om det som er viktig. Del og få tilbake, ref punkt nummer 1.