Nov 27

Slottet

3d illustration
Arrow down icon
Slottet
Kunde

Slottet

Problem

En landmark bygning, men i sliten forfatning skal gjennom en omfattende modernisering. Drømmen skal bygges og ikke minst selges, men hvordan selger man det som ikke finnes? Et kjøpesenter skal bli et multifunksjonelt og moderne bygg med høyskole, kontorer, servering og noen utvalgte butikker. Hvordan skal dette pakkes inn?


Avgjørende øyeblikk

To komponenter i prosjektet ga retning for det som skulle bli en tydelig løsning. Det første var historien og den funksjonalistiske arkitekturen. Funkis ga gode stilistiske rammer, samtidig som det kunne kombineres med den andre dimensjonen i prosjektet; fokuset på tech og kreativitet. Med Noroff høyskole som største leietaker ville denne kulturen sette preg på miljøet og det var viktig å designe inn denne kulturen. En stram og futuristisk stil, men allikevel med sterke røtter i en unik og vakker stilperiode gir Slottet et nytt liv.


Resultat

I et turbulent og usikkert markede har prospektet stått godt ut, og med hjelp av NOSLEEEPTILLBROOKLYNs nye identitet tvers igjennom fra navn og logo til interiør og eksteriør, og ikke minst avansert 3D modelleringer, ble drømmen konkret for potensielle leietakere og ikke minst - de riktige leietakerne.

Se flere prosjekter