Jun 1

Vågsbygd Sentrum

3d illustration
Arrow down icon
Vågsbygd Sentrum
Kunde

Vågsbygd Sentrum

Problem

Boligmarkedet er fragmentert, med mange aktører på både nybygg- og bruktmarkedet. Vågsbygd har vært den bydelen i Kristiansand med størst vekst de senere årene, som også har blitt gjenspeilet i antall leilighetsprosjekter i området. Utfordringen for utbyggerne til Vågsbygd Sentrum var hvordan de skulle bli det foretrukne leilighetsprosjektet i en bydel med mye konkurranse.


Avgjørende øyeblikk

Basert på innsikt hentet fra Tiger Insight, utforsket vi markedspotensialet og kartla hvilke målgrupper som var relevante for prosjektet. Videre analyserte vi målgruppedata, inkludert motivasjonsfaktorer for kjøp, forbrukeratferd og kanalbruk, slik at vi kunne skreddersy budskap og bruke riktige kanaler for å treffe dem.


Innsikten, samt den strategiske plasseringen av prosjektet, gjorde at vi sammen med utbygger landet på konseptet “Vågsbygd Sentrum – Det gode livet i sentrum”. Dette ble grunntanken om hvordan prosjektet skulle gjennomføres og kommuniseres.


Resultat

Nettside, 3D-illustrasjoner, event, salgskontor, prospekter, DMer, sosiale medier-annonser og mye mer ble laget og distribuert med hensikt å formidle hva det gode livet i sentrum faktisk betydde. Det prisvinnende arkitektkontoret Helen&Hard ble valgt til å tegne prosjektet, og Bico, ett av landets fremste på bygg i massivtre, ble valgt til å gjennomføre prosjektet. Derfor ble det ekstra viktig for oss at 3D-illustrasjonene var av såpass god kvalitet at de stod i stil det til som skulle bygges. Det ble lagt ekstra fokus på belysning, vinkler og teksturer for å gi riktig inntrykk.


Sammenlagt har dette resultert i at salgstrinn én ble en suksess, og utbygger valgte å fremskynde trinn 2.  Vi takker for muligheten så langt for å være med på reisen, og gleder oss til flere avgjørende øyeblikk!

Kreativ: Pål og Atle
Distribusjon: Benjamin og Andreas

3D-illustrasjoner: Chris og John
Prosjektleder: Mette

Se flere prosjekter